CAPTain Analízis & Szubjektív Kompetenciateszt

A CAPTain Analízis egy a munkaalkalmasságot és potenciált mérő online teszt, amely kizárólag a munka világában fontos kompetenciák (tulajdonságok, attitűdök, viselkedésminták, személyiség) mérésére szolgál, ezért hatékonyan támogatja a kiválasztást illetve a fejlesztést, coachingot. A teszt csoportok felméréshez is használható (ld. szolgáltatások).

A CAPTain Analízis megfelel a legmagasabb nemzetközi és hazai szakmai követelményeknek és teljes mértékben tiszteletben tartja a személyiségi jogokat.

Rendelkezésre áll:

   • vezetői teszt,
   • munkatársi teszt,
   • értékesítői teszt,
   • pályakezdő diplomások számára kidolgozott verzió.
Jelentkezz ingyenes bemutatónkra!

MIT MÉR A TESZT?

A CAPTain Analízis a CAPTain kompetenciamodelljének 38 változója mentén tárgyilagosan jellemzi a vizsgált személy

 • munkaattitűdjét és munkastílusát
 • vezető esetén a vezetői kompetenciáit, munkatárs esetén a vezetői potenciálját illetve a csapatmunkában felvett szerepét
 • döntéshozatalát
 • csoportattitűdjét és együttműködési készségét
 • változáskezelését
 • fejlődési lehetőségeit, potenciáljait.

A teszt kiegészíthető CAPTain profilokkal, amelyek megjelenítik az adott munkakör elvárásait, és a kitöltő illeszkedésének mértékét az ideális értékekhez.

A CAPTain Szubjektív

A CAPTain Szubjektív kérdőívet a CAPTain Analízis kiegészítéseként alkalmazzuk, mert ez mutatja meg a kitöltő énképét és önismeretét a mért kompetenciák mentén:

 • bemutatja, hogy a kitöltő miként vélekedik önmagáról, illetve milyennek szeretne látszani környezete szemében.
 • megmutatja a kitöltő önismeretét, hogy mennyire van tisztában saját képességeivel és viselkedésével.
 • A két teszt eltéréseiből adódó kérdések fontos támpontot nyújtanak a tesztelést követő személyes beszélgetéshez, interjúkérdésekhez vagy fejlesztéshez.

RIPORTOK

Az eredményeket többféle automatikus riport írja le. Ezek egy része alkalmas arra, hogy a tesztszemély számára visszajelzésként szolgáljon, más részük szakértői riport elsősorban HR szakemberek, tanácsadók számára. A szakértői riportok értelmezését tanácsadóink konzultációval segítik, illetve CAPTain Szakértő képzésen oktatják.

A CAPTain Standard riportcsomag

a CAPTain Analízis és Szubjektív tesztek eredményeit is tartalmazó riportcsomag, mely három részből áll. Tartalmaz egy 11 oldalas szöveges leírást, mely részletesen ismerteti az Analízis teszten elért eredményeket bárki számára értelmezhető módon. A csomaghoz további két riport tartozik, mely szakértői értelmezést igényel. A grafikus riport egy oldalon foglalja össze az összes eredményt, vizuálisan jeleníti meg az egyes kompetenciákon az elért értékeket és az önismeretet. A CAPTain profilokkal kiegészítve megjeleníthető a kitöltő illeszkedése a munkaköri elvárásokhoz (százalékos formában is). A csomag harmadik eleme a kombinációs riport, mely a különböző faktorkombinációk alapján veszi sorra a személyben rejlő lehetőségeket és esetleges veszélyeket.

Elérhető riportverziók: vezetői, munkatársi, értékesítői, pályakezdő

A CAPTain Advanced riportcsomag

szolgál a legrészletesebb információval a CAPTain Analízis és Szubjektív teszteredményekről. A riportcsomag tartalma egy 45 oldalas szöveges összefoglaló riport, mely bárki számára értelmezhetően ismerteti mind a CAPTain Analízis és Szubjektív teszteken elért eredményeket. A csomaghoz további két riport tartozik, mely szakértői értelmezést igényel. A grafikus riport egy oldalon foglalja össze az összes eredményt, vizuálisan jeleníti meg az egyes kompetenciákon az elért értékeket és az önismeretet. A CAPTain profilokkal kiegészítve megjeleníthető a kitöltő illeszkedése a munkaköri elvárásokhoz (százalékos formában is). A csomag harmadik eleme a kombinációs riport, mely a különböző faktorkombinációk alapján veszi sorra a személyben rejlő lehetőségeket és esetleges veszélyeket.

Elérhető riportverziók: vezetői, munkatársi, értékesítői, pályakezdő

A CAPTain Advanced riportcsomag

szolgál a legrészletesebb információval a CAPTain Analízis és Szubjektív teszteredményekről. A riportcsomag tartalma egy 45 oldalas szöveges összefoglaló riport, mely bárki számára értelmezhetően ismerteti mind a CAPTain Analízis és Szubjektív teszteken elért eredményeket. A csomaghoz további két riport tartozik, mely szakértői értelmezést igényel. A grafikus riport egy oldalon foglalja össze az összes eredményt, vizuálisan jeleníti meg az egyes kompetenciákon az elért értékeket és az önismeretet. A CAPTain profilokkal kiegészítve megjeleníthető a kitöltő illeszkedése a munkaköri elvárásokhoz (százalékos formában is). A csomag harmadik eleme a kombinációs riport, mely a különböző faktorkombinációk alapján veszi sorra a személyben rejlő lehetőségeket és esetleges veszélyeket.

Elérhető riportverziók: vezetői, munkatársi, értékesítői, pályakezdő

A CAPTain Interview riport kiegészítő riportcsomag,

amely hatékonyan támogatja a kiválasztási interjút. A riport nem csak a HR szakemberek munkáját támogatja, olyan vezetők számára is segítséget nyújt, akik nem tanulták az interjúztatást.

Az eredményfüzet azokról a faktorokról tartalmaz leírást, amiknél a jelölt értékei kiemelkedőnek vagy kockázatosnak minősülnek, illetve eltérnek a pozícióban elvárt ideális értékektől, vagyis, amelyekre mindenképpen érdemes rákérdezni az interjú során. A riportcsomag minden ilyen kompetencia esetén kompetenciaalapú interjúkérdéseket tartalmaz, melyek segítséget nyújtanak a téma további kibontásában. A csomag további előnye, hogy megjeleníti az énkép és a teszteredmény közötti eltéréseket, valamint a riport végén egy interjú összefoglaló táblázatban jeleníti meg az eredményeket, melyet az interjúztató kiegészíthet saját jegyzeteivel.

Elérhető riportverziók: vezetői, munkatársi, értékesítői, pályakezdő

A CAPTain Coaching riport kiegészítő riportcsomag,

amely hatékonyan támogatja a fejlesztési folyamatot. A riport bárki számára jól használható, akkor is ha nem ismeri szakértőként a Captain kompetenciarendszerét. Elsősorban a tanácsadók, coachok és HR szakemberek munkáját támogatja, de vezetők számára is segítséget nyújthat és önfejlesztéshez is használható.

Az eredményfüzet azokról a faktorokról tartalmaz leírást, amiknél a jelölt értékei kiemelkedőnek vagy kockázatosnak minősülnek, illetve eltérnek a pozícióban elvárt ideális értékektől, vagyis, amelyeket mindenképpen érdemes körüljárni a fejlesztési beszélgetés során. A riportcsomag minden megjelenő faktor esetén kompetenciaalapú kérdéseket, végiggondolandó szituációkat tartalmaz, mely segítséget nyújt a teszteredmény coaching során történő további kibontásában. A csomag további előnye, hogy megjeleníti az énkép és a teszteredmény közötti eltéréseket, vagyis az önismereti hiányosságokat, amivel a fejlesztés során hatékonyan lehet dolgozni.

A riport fejlődési tervvel zárul, melyben a coaching folyamat során megállapított erősségeket és fejlesztendő területeket foglalhatja össze a felhasználó.

Elérhető riportverziók: vezetői, munkatársi, értékesítői, pályakezdő

A CAPTain Coaching riport kiegészítő riportcsomag,

amely hatékonyan támogatja a fejlesztési folyamatot. A riport bárki számára jól használható, akkor is ha nem ismeri szakértőként a Captain kompetenciarendszerét. Elsősorban a tanácsadók, coachok és HR szakemberek munkáját támogatja, de vezetők számára is segítséget nyújthat és önfejlesztéshez is használható.

Az eredményfüzet azokról a faktorokról tartalmaz leírást, amiknél a jelölt értékei kiemelkedőnek vagy kockázatosnak minősülnek, illetve eltérnek a pozícióban elvárt ideális értékektől, vagyis, amelyeket mindenképpen érdemes körüljárni a fejlesztési beszélgetés során. A riportcsomag minden megjelenő faktor esetén kompetenciaalapú kérdéseket, végiggondolandó szituációkat tartalmaz, mely segítséget nyújt a teszteredmény coaching során történő további kibontásában. A csomag további előnye, hogy megjeleníti az énkép és a teszteredmény közötti eltéréseket, vagyis az önismereti hiányosságokat, amivel a fejlesztés során hatékonyan lehet dolgozni.

A riport fejlődési tervvel zárul, melyben a coaching folyamat során megállapított erősségeket és fejlesztendő területeket foglalhatja össze a felhasználó.

Elérhető riportverziók: vezetői, munkatársi, értékesítői, pályakezdő