CAPTain Motivációanalízis

A CAPTain Motivációs kérdőív célja azon motivációk feltérképezése, melyek a munkában tudatosan vagy tudattalanul irányítják személyes döntéseinket és cselekedeteinket. A kérdőív 70, a személyes preferenciákra és vágyakra vonatkozó munkahelyi környezetben releváns kijelentésből áll.

Érdeklődöm

 

Mit mér a kérdőív?

A kérdések 14 motivációs faktort mérnek, melyek a személy számára a munkával, munkahelyi viselkedéssel, értékválasztásokkal, attitűdökkel és a karrierrel kapcsolatban a legfontosabbak és a legjobban leírják az aktuális motivációs struktúráját. Ez alapján megállapítható, hogy mivel érdemes ösztönözni a kitöltőt (illetve mik azok, amik nincsenek rá hatással), illetve milyen karrierút a legmegfelelőbb a számára.

Riport

A teszteredményből készült riport először grafikusan jeleníti meg, hogy az egyes motivátorok mennyire erősen hatnak a személyre, majd ezt követően a riport részletes leírást is ad az egyes motivátorok erősségéről és annak jelentéséről a tesztszemélynél. A riport, a tesztet követő interjút vagy konzultációt segítő, lehetséges kérdéseket is tartalmaz a motivációs faktorok kiegészítéseképpen.