ÁSZF

1. Preambulum

Jelen Általános Szerződési Feltételek a www.captain.hu weboldal (továbbiakban: “Weboldal”) használatára és az azon történő regisztrációra érvényesek. Ön tudomásul veszi, hogy elolvasta, megértette és egyetért a feltételekkel, valamint az érvényes szabályok és rendelkezések betartásába. Ha nem ért egyet ezekkel, kérem ne használja ezt a weboldalt.
A weboldal tartalmazhat más, szabadalmi közleményeket és szerzői jogi információkat, amelyeknek a feltételeit be kell tartani és követni kell. A weboldalon található információk technikai pontatlanságokat vagy nyomdai hibákat tartalmazhatnak.
A honlapon található információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatóak vagy frissíthetőek. A Captain Hungary Kft. a leírt termékekben, programokban és szolgáltatásokban fellelhető információkban bármikor javításokat és/vagy változtatásokat is tehet előzetes értesítés nélkül. A Captain Hungary Kft. nem vállal felelősséget a weboldalon megadott információk pontosságáért, és az ilyen információk felhasználása a vevő saját kockázatára történik.

2. Általános Szerződési Feltételek megváltoztatásához, módosításához vagy törléséhez való jog

A Captain Hungary Kft. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármikor megváltoztathatja, módosíthatja, hozzáadhat vagy törölhet részeket az Általános Szerződési Feltételekből. Kérjük, hogy a Általános Szerződési Feltételeket rendszeresen ellenőrizze. A weboldal folyamatos használata azt jelenti, hogy elfogadja az ilyen változtatásokat vagy törléseket.

3. Szerzői jog és a webhely tartalmának használata

Ez a weboldal és az általa tartalmazott, illetve tartalmazandó összes információ, beleértve a cikkeket, emlékeztetőket, hírleveleket, riportokat, sajtóközleményeket, véleményeket, szövegeket, könyvtárakat, útmutatókat, fényképeket, illusztrációkat, védjegyeket, márkaneveket (továbbiakban: “Tartalom”) a Captain Hungary Kft. tulajdonát képezi, és a jogosulatlan másolás és terjesztés ellen szerzői jogokkal, szabadalmakkal vagy bármely más szellemi tulajdonjogi törvényekkel védett.

4. Hivatkozások

A Captain Hungary Kft. engedélyezi és ösztönöz a weboldal Tartalmára mutató hivatkozások használatára. Fenntartjuk a jogot arra, hogy bármikor visszavonhassuk az engedélyt. A Captain Hungary Kft. nem vállal felelősséget semmilyen olyan tartalomért, amelyhez hozzáférhet ezen a Weboldalon keresztül.

5. Adatvédelem

A Captain Hungary Kft. nem fogja közzétenni, vagy más módon nyilvánosságra hozni az Ön nevét, kivéve ha:
a) A Captain Hungary Kft. megkapja az Ön nevének használatához szükséges engedélyét; vagy
b) A Captain Hungary Kft. először értesíti Önt arról, hogy a weboldal egy bizonyos részéhez benyújtott anyagokat vagy egyéb információkat közzé teszik, vagy más módon felhasználják az Ön nevével; vagy
c) A Captain Hungary Kft. köteles erre törvényt alkalmazni.

6. Feliratkozási Feltételek

Amikor jelentkezik a Captain Hungary Kft. programjaira, illetve regisztrál a hírlevélre való feliratkozással, vagy bármilyen kapcsolattartási formával, pontos, teljes és aktuális regisztrációs adatokat kell megadnia, és Ön vállalja, hogy a Captain Hungary Kft.-t az ezekben bekövetkező változások során haladéktalanul értesíti. A Weboldalra egyénileg való feliratkozás csak azok számára áll rendelkezésre, akik legalább 18 évesek. A Weboldal használatának joga személyesen az Öné, és nem ruházható át más személyre.

7. Válaszok online megkeresésekre

Időről időre a Captain Hungary Kft. felajánlhatja, hogy információt vagy anyagokat küld e-mailen vagy más módon az érdeklődőknek. A Captain Hungary Kft. fenntartja magának a jogot, hogy abszolút megfontolási jogkörében elutasítsa az ilyen információk vagy anyagok iránti kérelmeket, illetve az ilyen információk vagy anyagok bármiféle okból bármely személy számára történő átadását.

8. Jótállási Nyilatkozat

A honlapon található összes információt a Captain Hungary Kft. szolgáltatja és ennek használata saját felelősségére történik. A weboldal a karbantartás, a számítógépes hardverek vagy szoftverek hibás működése vagy más okok miatt elérhetetlenné válhat az Ön számára, és kárt okozhat a rendszerében vagy a műveletekben. A Captain Hungary Kft. semmiféle garanciát nem vállal, kifejezetten vagy hallgatólagosan sem. Továbbá a Captain Hungary Kft. semmilyen körülmények között, sem közvetlenül, sem közvetve nem felelős, illetve a Captain Hungary Kft.-vel szemben semmiféle követelést nem támaszthat a Weboldal vagy bármely más, ehhez kapcsolódó weboldal használatából eredő vagy azzal kapcsolatos károkért, beleértve, korlátozás nélkül, az elvesztett nyereséget, az elvesztett adatokat az adatkezelő rendszerében vagy más módon. Végül a Captain Hungary Kft. semmilyen garanciát nem vállal a weboldalon elérhető vagy vitatott termékek vagy szolgáltatások pontosságáért, megbízhatóságáért, minőségéért vagy elérhetőségéért, illetve a Captain Hungary Kft. termékeiről és szolgáltatásairól kapott információk sem jelentenek ilyen garanciát.