CAPTain 360/180 fokos értékelés

 

A 360 fokos értékelés során a résztvevő visszajelzést kap arról, hogy hogyan látják munkatársai a kompetenciáit a munkája kapcsán, illetve arról, hogy ez mennyire esik egybe saját megítélésével, önértékelésével. Az értékelés során a munka szempontjából releváns szempontok mentén válaszolnak az értékelt viselkedésére vonatkozó kérdésekre.

 

Érdeklődöm

Mit mér a kérdőív?

A CAPTain 360/180 fokos felmérései lehetővé teszik, hogy összehasonlítsuk az értékelt munkavégzéséről alkotott nézőpontokat: különböző munkatársainak (vezetőinek, azonos szintű kollégáinak, beosztottainak, ügyfeleinek, stb.) véleményét és saját önértékelését. A kérdőívvel alap esetben 38, a munka kapcsán fontos kompetenciát mérünk (vezetői kompetenciák, szociális viselkedés, döntéshozás, változásmenedzsment, stb.). A mért kompetenciák az ügyfél igényei alapján alakíthatók, rövidíthető vagy bővíthető a felmért viselkedések köre, a kérdőív és az eredményriport is testre szabható.

A 360 fokos értékelést elsősorban fejlesztési eszközként használjuk, illetve a kompetencia alapú teljesítményértékelő beszélgetésnek is részét képezheti.

 Riport

A felmérésből készült riport az értékelők számára teljes anonimitást biztosít, mivel a különböző csoportok véleményének átlagával dolgozik. Az eredményfüzet a kompetenciákon végighaladva grafikusan és szövegesen is megjeleníti az értékelő csoportok véleményét és az értékelt önértékelését. Kiemeli, ahol eltérés van az énkép és a többiek vélemény között. A riport fejlődési tervvel zárul.

A CAPTain 360 lehetőséget biztosít arra is, hogy az értékelt eredményeit a pozícióban idális értékekhez hasonlítsuk, illetve azonos pozíciójú kitöltők esetén információt nyújt arról is, hogy az illető eredményei hol helyezkednek el a munkatársai értékeihez képest. Így az értékelt képet kap a szervezeti kultúráról is, és meg tudja benne határozni saját helyét.