COACHING

Érdeklődöm

Mi a coaching?

A coaching egy kollaboratív folyamat, amelynek során a coach segít megtalálni a hozzá problémával forduló ügyfélnek a saját maga számára legmegfelelőbb megoldást, irányított önfeltárás segítségével. Ez a folyamat időkorlátos és cél-orientált.

Miben segít a coaching?

A coaching az ügyfél saját következtetései és megoldásai megtalálását helyezi a fókuszba. Nem tanácsot ad vagy megoldásokat szolgáltat, hanem az ügyféllel való partneri együttműködésen keresztül egy olyan gondolatébresztő, rugalmas és empatikusan konfrontáló folyamat, amely arra inspirálja az ügyfelet, hogy a legtöbbet hozza ki önmagából személyes és szakmai szempontból is.

Célját tekintve, a kliens életminőségének növelését helyezi a középpontba úgy munkahelyi, mint magánéleti szempontból. A megfelelő szakmai helytállást segíti elő a kihívásokkal szemben, teljesítményorientált és sikerorientált módon. A coaching a gondolkodás átformálását, új gondolkodási sémák létrehozását, tartós pozitív változások elősegítését jelenti egyéni-, vagy csoportos beszélgetésekben. A coaching fő célja más szavakkal, az elmozdulás, a változás.

A coaching beszélgetés általában egy folyamat, melynek lépéseit leginkább egy olyan tanulási folyamathoz lehetne hasonlítani, amely növeli a tudatosságot, hatékonyságot és fejleszti az önismeretet. Segíti az ügyfelet olyan eszközök és technikák elsajátításában, amik hozzájárulnak a mindennapi kihívásokkal való hatékonyabb megküzdéshez.

Összefoglalva, az alábbi területeket érintő változásokban tud támogatni és segíteni:
 • segíti az ügyfelet megismerni önmagát vezetőként vagy munkatársként, feltérképezve az erősségeit és a fejlesztendő területeit;
 • támogatja a vezetői vagy munkatársi szerephez kapcsolódó feladatok hatékony menedzselését: delegálás, időmenedzsment, koordinálás, döntéshozás, konfliktuskezelés, kommunikáció, halogatás;
 • támogatja a munka- és magánélet közti egyensúly kialakítását, fenntartását;
 • segíti a túlterhelt és kiégett állapotok kezelését (stresszkezelés)segít egy egészséges önbizalom kialakításában;
 • segít a merev, valóságot torzító gondolkodási minták lazításában és helyettesítésében;
 • segít a teljesítménnyel kapcsolatos kérdések kezelésében;
 • karrier szakaszai közötti változások kezelésében;
 • érzelmi kommunikációban és problémamegoldásban a munkahelyi kapcsolatokban.

 

A coaching folyamatban való részvétel elengedhetetlen feltételei:

 • pszichológiai szempontból egészséges személyiség;
 • szabad akaratból történő részvétel;
 • valós változási és változtatási szándék;
 • szándék az együttműködésre, gyakorlásra, fejlődésre.

A coaching folyamat lépései:

1. Első találkozás – Az első találkozáskor sor kerül egy feltáró beszélgetésre, melynek részeként a coach és a coachee közösen megállapodnak a célokban és a keretekben.  

A coaching folyamat opcionálisan támogatható a CAPTain objektív eszközeivel (kompetencia, illetve motivációs tesztekkel). Így a folyamat elején feltérképezhető az önismeret, az erőforrások és azok a területek, amelyek valóban fejlesztést igényelnek, ezáltal egy részletesebb és konkrétabb célkitűzés lehetséges.

2. Háromszög beszélgetés – A háromszögbeszélgetés a coaching opcionális része, ami a coach, a coachee (a coaching résztvevője) és a közvetlen felettesének részvételével zajlik,  és a pontosabb célkijelölést támogatja.

3. Coaching folyamat – Maga a coaching folyamat témától függően 6, 8 vagy 12 alkalmas. Az ülések közös megállapodás alapján 60 vagy 90 percesek, jellemzően heti vagy kétheti gyakorisággal.

4. Záróbeszélgetés – A záróbeszélgetés során összegezzük a coachingfolyamat eredményeit, illetve az elindult változásokat. Igény esetén itt is lehetőség van arra, hogy a felettes is részt vegyen egy összegző háromszög beszélgetésen.

5. Utánkövetés

A folyamat végén a tesztek ismételt felvételével fel lehet mérni a változásokat, illetve a fejlesztett kompetenciák gyakorlatba való átültetésének hatékonyságát is.

Coaching – Etikai alapelvek és Etikai kódex

http://iac-hungary.ning.com/page/etikai-alapelvek