CAPTain Motivációanalízis

A CAPTain Motivációs kérdőív célja azon motivációk feltérképezése, melyek a munkában tudatosan vagy tudattalanul irányítják személyes döntéseinket és cselekedeteinket. A kérdőív 70, a személyes preferenciákra és vágyakra vonatkozó munkahelyi környezetben releváns kijelentésből áll.

Érdeklődöm

Mit mér a kérdőív?

A Super és Schein motivációkutatásaira épülő kérdőív kérdései 14 motivációs faktort mérnek, melyek a személy számára a munkával, munkahelyi viselkedéssel, értékválasztásokkal, attitűdökkel és a karrierrel kapcsolatban a legfontosabbak és a legjobban leírják az aktuális motivációs struktúráját. Ez alapján megállapítható, hogy mivel érdemes ösztönözni a kitöltőt, mik azok, amik nincsenek rá hatással, illetve milyen karrierút a legmegfelelőbb a számára.

A kérdőív azt is méri, hogy a kitöltő motivációs mintázata alapján az egyes motivációs típusokhoz mennyire áll közel. Az alábbi 8 motivációs típus azonosítható:

  • Belső motivációs típus
  • Elkötelezett motivációs típus
  • Értékesítői motivációs típus
  • Külső motivációs típus
  • Szakértői motivációs típus
  • Tanácsadói/szolgáltatói motivációs típus
  • Vállalkozói motivációs típus
  • Vezetői motivációs típus.

 Riport

A teszteredményből készült riport először grafikusan jeleníti meg, hogy az egyes motivátorok mennyire erősen hatnak a személyre, majd ezt követően a riport részletes leírást is ad az egyes motivátorok erősségéről és annak jelentéséről a tesztszemélynél.

A riport a kitöltő számára fontos faktoroknál a tesztet követő interjút vagy konzultációt segítő lehetséges kérdéseket is tartalmaz a motivációs faktorok kiegészítéseképpen.

A riport a kitöltő motivációs típusának részletes leírásával zárul.

CAPTain Elégedettség mérés

A CAPTain Elégedettség kérdőív 56 kijelentést tartalmaz, amelyek a kitöltő 14  motivációs faktorral való elégedettségi szintjét mérik fel a jelenlegi munkahelyén.

A CAPTain Elégedettség mérést jellemzően kiegészítésképpen használjuk a CAPTain Motivációs kérdőív mellé, hiszen így pontos képet kapunk arról, hogy a munka mely jellemzői fontosok a kitöltő számára és arról is, hogy mennyire elégedett ezekkel az aktuális munkahelyén.

Az elégedettségmérés önmagában is alkalmazható, hiszen támogatja a munkatársak megtartását, jó alapot biztosít a teljesítményértékelő beszélgetésekhez, vagy akár a jövőbeni fejlesztési irányok kijelölésére.

Csoportos elégedettség felmérés esetén szervezeti szinten is képet kaphatunk arról, hogy a dolgozók mennyire elégedettek az egyes munkakörök feltételeivel, mik azok, amik értékként vannak jelen a vállalat életében és nagy megtartóerőt képvisel, illetve vonzó lehet az új munkatársak számára, és melyek azok, amikkel jellemzően elégedetlenek a kollégák, így érdemes szervezeti szinten fejleszteni.

Riport

A kérdőív eredményéből készült riport először grafikusan jeleníti meg, hogy az egyes motivátorokkal mennyire elégedett a személy, majd ezt követően egy rövid leírást ad a riport az elégedettségi szint magyarázata gyanánt.